AktivityDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/ 2018


Flétnička

Metoda výuky vychází z přirozené hravosti dítěte, proto je kladen důraz na pestrost hodiny, ve které se dítě aktivně projevuje. Součástí "Flétničky" jsou také rytmická cvičení, hudební hry a závěrečný koncert pro rodiče . Hra na flétnu je doporučována také lékaři jako podpůrná léčba astmatických onemocnění.


Předplavecký výcvik

Předplavecký výcvik probíhá v prvním i druhém pololetí školního roku každé úterý dopoledne v plaveckém bazénu Šutka, Praha 8. Do bazénu se dopravujeme MHD a zpět zpravidla jdeme procházkou. Cílem předplavecké výchovy je aby se děti nebály vody, získaly základní návyky a měly chuť naučit se plavat.