kriteria
kontakty
školní jídelna

Školní jídelna - INFORMACE PRO RODIČE - JÍDELNÍ LÍSTEK - SEZNAM ALERGENŮ

Informace pro rodiče:

Stravování v MŠ se řídí Vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.
Vaří se podle receptur pro děti předškolního věku a receptur pro školní stravování.
Sleduje se spotřební koš. Spotřební koš zahrnuje průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin za měsíc na strávníka v gramech/den  - maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, ovoce, zelenina, brambory, luštěniny.

V MŠ je stravné celodenní, skládá se z přesnídávky, oběda, svačiny.
Stravné se platí na účet ŠJ – 171104031/0300.
Strávník má přidělený VS, který je nutné vždy uvádět.
Stravné se hradí nejpozději k 25. na měsíc následující.

Výše stravného:

Děti 3 – 6 let stravné 36,00 Kč/den, hradí se paušál 720,00 Kč/měsíc  /tj. 20dnů v měsíci/
Děti 7 leté stravné 39,00Kč/den, hradí se paušál 780,00 Kč/měsíc  /tj.20dnů v měsíci/

Vrácení přeplatku stravného – v únoru a červnu dětem, které zde nekončí.
U dětí, které končí  docházku, během července a srpna na účet, ze kterého platba přichází.

Kontakty:

E-mail sj.lesenska@seznam.cz
Hospodářka školní jídelny Marta Nováková, tel.: 604 258 820
Úřední hodiny: úterý 08.00 - 13.00 hod, nebo po telefonické dohodě